Het Perfacilis e-mailmarketing pakket gebruikt termen die wellicht onduidelijk of nieuw voor je zijn. Onderstaand vindt je de belangrijkste begrippen uitgelegd.

Autoresponder

Synoniemen: Out-of-office melding, vakantiemelding.

Binnen e-marketing wordt met een autoresponder vaak een e-mail campagne bedoeld. Binnen e-mailclients zoals bijvoorbeeld Outlook is een autoresponder een melding die je kunt instellen voor als je tijdelijk afwezig bent. De afzender krijgt vervolgens 'automatisch een respons', zodat hij/zij op de hoogte is.

Veel verouderde of Amerikaanse e-mailsystemen gebruiken de term autoresponder in plaats van campagne, echter is dit technisch gezien foutief. Als gevolg wordt de term binnen E-mailmarketing door elkaar gebruikt.

Bedankpagina

Synoniemen: Thank You Page
Afkortingen: TYP

Wanneer een gebruiker het inschrijfformulier ingevuld heeft, wordt deze doorgestuurd naar de bedankpagina. Dit is standaard een systeempagina waarop de gebruiker bedankt wordt voor zijn/haar inschrijving met een uitleg dat er een email verzonden is met een bevestigingslink. Het is zeer gebruikelijk — en zelfs absoluut aan te raden — om een eigen bedankpagina te maken waar je naast de standaard uitleg meteen een promotie doet.

Call-To-Action

Afkortingen: CTA.

Er wordt gesproken van een Call-To-Action als je de lezer specifiek vraagt om een bepaalde actie uit te voeren, bijvoorbeeld "Klik op onderstaande knop", "Lees meer" of "Schrijf je direct in". Je vraagt de lezer letterlijk 'onderneem actie'. Een CTA gaat altijd samen met een interactief element, zoals een link, een knop, een klikbaar plaatje, etc. Binnen e-mails zijn de mogelijkheden voor deze interactieve elementen zeer beperkt, er bestaan eigenlijk alleen links die je kunt opmaken.

Campagne

Synoniemen: E-mailcampagne, Logged mails (vert. Gelogde e-mails).

In verouderde of Amerikaanse systemen wordt vaak gesproken over autoresponder, echter is deze term technisch gezien foutief.

Een e-mailcampagne is een reeks vooraf ingestelde e-mails die op vooraf ingestelde momenten verzonden worden. De momenten kunnen tijdspecifiek zijn — de mails worden op een exact ingestelde datum en tijd naar de abonnees verzonden — of ze kunnen getriggerd worden door bepaalde events (vert. gebeurtenissen). Voorbeelden van triggers zijn: als iemand op een bepaalde link klikt, als iemand jarig is, of als iemand zich inschrijft.

Click Ratio

Synoniemen: Doorklikratio, Click-Trough Rate (vert. Ratio).
Afkortingen: CTR.

Het doorklikratio is het percentage van de geopende e-mails waarin door ontvangers op een link wordt geklikt. Je berekent dit als volgt:

CTR = Totaal aantal mails waar op een link geklikt is / Totaal aantal geopende e-mails

Voorheen werd het CTR bepaald op basis van het totaal aantal verzonden e-mails, in plaats van het totaal aantal geopende e-mails. Je berekent deze klassieke methode als volgt:

CTRclassic = Totaal aantal mails waar op een link geklikt is / Totaal aantal bezorgde e-mails

Engagement

Synoniemen: Betrokkenheid, Engagement Rate.

E-mail Engagement is het percentage van de ontvangers dat daadwerkelijk een handeling met jouw e-mail uitvoert. Wanneer je alleen af zou gaan op het open-ratio is dit onjuist, daar dit bijvoorbeeld niet zegt of de ontvanger daarmee de e-mail ook daadwerkelijk leest. Pas als de ontvanger op een link klikt binnen de e-mail wordt er van betrokkenheid gesproken.

Andere duidelijke indicatoren van betrokkenheid zijn:

  1. De tijd die tussen het moment dat de e-mail geopend is en het moment dat er op een link wordt geklikt zegt iets over hoe lang de gebruiker jouw e-mail gelezen kan hebben;
  2. De tijd die tussen het klikken op de link en het verlaten van de betreffende pagina of het doorklikken naar vervolgpagina's zit zegt iets over hoe geïnteresseerd de ontvanger is in het aanbod.
Ook al is Engagement lastig te meten en niet het meest nauwkeurige gegeven — elk e-mailsysteem en elke e-mailmarketeer heeft hier een eigen kijk op — toch geeft dit een sterke indicatie van de effectiviteit van een verzonden e-mail.

Nieuwsbrief

Synoniemen: Live e-mails.

Eenmalige e-mails die je op een specifieke datum en tijd naar je abonnees laat versturen. Deze mails kunnen gelijktijdig met een campagne lopen. De voornaamste kracht van live e-mails is dat ze actuele informatie kunnen bevatten.

Open-ratio

Synoniemen: Open Rate (vert. Ratio).
Afkortingen: OR.

Het open-ratio is het percentage van de bezorgde e-mails dat door de ontvangers geopend wordt. Je berekent dit als volgt:

OR = Totaal aantal geopende e-mails / Totaal aantal bezorgde e-mails

Het open-ratio kan door de gebruikte techniek onnauwkeurig zijn — als de gebruiker geen afbeeldingen toestaat kan er niets gemeten worden. Tevens zegt het open-ratio niet of een e-mail ook daadwerkelijk gelezen is, alleen dat de e-mail geopend is.

Opt-in pagina

Synoniemen: Opt-in page

Een opt-in pagina is speciaal ingericht om alleen maar inschrivijvingen op een mailinglijst te generen. Ze zijn vaak simplistisch opgemaakt en bevatten weinig meer dan alleen een inschrijfformulier. Je kunt zelf zo'n pagina maken met onze handige opt-in pagina checklist

Uitschrijf ratio

Synoniemen: Unsubscribe rate.

Het uitschrijf-ratio is het percentage van de ontvangers dat zich uitschrijft van jouw lijst ten opzichte van het totaal aantal abonnees van jouw lijst. Je berekent dit als volgt:

UR = Totaal aantal uitschrijvingen / Totaal aantal abonnees

Er wordt gesproken van een normaal ratio als je rond de 1% zit, echter kan dit per industrie verschillen