Webmaster Tools: URL parameters instellen

 •  

In Google Webmaster Tools (ook wel Google Search Console) bevindt zich een mogelijkheid waar je URL-parameters kunt instellen. In de querystring (het optionele deel van de URL na het vraagteken) worden door middel van key-value paren waarden in de URL opgeslagen, zodat de betreffende webpagina hierop kan reageren. Dit ziet er als volgt uit:

?key1=value1&key2=value2

Unieke versus Niet unieke URL's

URL's met verschillende parameters zijn voor de Google bot uniek, ook al is de inhoud van de pagina exact hetzelfde. Dit heeft als resultaat dat er voor een specifieke pagina meerdere URL's kunnen worden geïndexeerd en dat deze worden gezien als Duplicate Content.

 • De volgorde van dezelfde key-value paren worden als niet uniek gezien:
  ?category=tea&sort=price
  ?sort=price&category=tea
 • Wanneer key-value paren optioneel zijn (kunnen worden weggelaten en toch dezelfde inhoud opleveren) worden deze URL's toch als wel uniek gezien:
  category=tea&dir=asc
  category=tea

De invloed van een parameter

Wel of niet van invloed op pagina-inhoud

Met behulp van de tool is het mogelijk om de bot te leren welke parameters wel iets zeggen over de inhoud en welke niet:

 • Nee: heeft geen invloed op de pagina-inhoud (bijvoorbeeld: houdt het gebruik bij)
  Wanneer de parameter veranderd, veranderd er niets op de pagina zelf, de parameter wordt bijvoorbeeld intern door de website gebruikt om een referer of affiliate o.i.d. bij te houden.
 • Ja: de pagina-inhoud wordt gewijzigd, opnieuw ingedeeld of beperkt
  Wanneer de parameter ervoor zorgt dat de pagina veranderd als de parameter veranderd, de parameter wordt bijvoorbeeld gebruikt om een bepaalde productcategorie of een bepaalde blogpost te tonen.

Wat verandert er op de pagina door de parameter

De invloed van parameters op de inhoud zijn onderverdeeld in:

 • Parameters die de volgorde van producten in een webshop te bepalen, m.a.w. sorteert de resultaten:
  /products?category=tea&sort=price # Sorteer producten op "prijs"
 • Parameters die producten in een webshop te filteren, m.a.w. beperkt het aantal resultaten:
  /products?category=tea&taste=lemon # Toon allen thee met "lemon" smaak
  /products?category=tea&price-less-than=25 # Toon alleen als de prijs < 25 is
 • Parameters die bepalen wat voor pagina er moet worden weergegeven, m.a.w. specificeert de inhoud
  /products?view=category&category=tea # Categorieweergave
  /?itemid=earl-grey-tea # Productweergave
  /blogpost?article=10 # Blogpost
 • Parameters die de inhoud in de juiste taal weer te geven, m.a.w. vertaalt de inhoud
  /products?category=tea&lang=en
 • Parameters die een klein aantal van een grotere groep weer te geven, m.a.w. pagineert de inhoud
  /products?category=tea&page=1
  /products?category=tea&offset=10
 • Alle andere URL-parameters die niet onder bovenstaande categorieën vallen, worden in de categorie overig geplaatst
  /products?category=tea&tracking-id=123456
  /products?category=tea&ssid=AEF123
  /sellproduct?affiliate-id=AACAAB

Afwijkende parameter systemen

Wanneer jouw website gebruik maakt van een afwijkend systeem voor parameters dan kun je deze tool niet inzetten. Dan is het beter om dit op te lossen met on-page html als:

 • rel="canonical"
 • rel="prev" & rel="next"
 • rel="alternate" hreflang="x"
 • meta robots "noindex"

Pro Tip

Het is altijd beter om gebruik te maken van on-page markup, gezien je daarmee het probleem bij de Bron aanpakt. Het nadeel is dan wel dat Google alsnog deze pagina's moet crawlen, waardoor het potentiële voordeel dat bandbreedte omlaag kan gaan door URL-parameters in te stellen teniet wordt gedaan. Als dit echt een probleem oplevert, zou je dit via de robots.txt kunnen oplossen.

Een URL-parameter instellen

Wanneer jouw website al door Googlebot geïndexeerd is, zijn er meestal al een aantal parameters in GWT zichtbaar. Bepaal eerst welke parameters geen invloed op de pagina-inhoud hebben en daarna welke dat wel hebben. Volg vervolgens voor elke parameter onderstaand stappenplan:

 1. Ga naar GWT en kies jouw site. Klik vervolgens links op Crawlen > URL-parameters;
 2. Stel het veld "Verandert deze parameter de pagina-inhoud die de gebruiker te zien krijgt?" in, zie hierboven Wel of niet van invloed op pagina-inhoud;
 3. Stel het veld "Hoe is deze parameter van invloed op de pagina-inhoud?" in, zie hierboven Wat veranderd er op de pagina door de URL-parameter;
 4. Bepaal welk gedrag dat van de bot gewenst is bij de betreffende parameter:
  1. Geen URL's:
   Wanneer de parameter optioneel is en als de bot alle resultaten kan vinden als de parameter wordt weggelaten.
   Een parameter die tracking-informatie of sessie informatie meestuurt of een parameter die een subsectie van producten laat zien.
  2. Alleen URL's met waarde X:
   Wanneer de parameter consistent gebruikt wordt door de hele site en het totaal aantal resultaten niet veranderd als de parameter veranderd.
   Een parameter die resultaten sorteert op prijs bijvoorbeeld.
  3. Elke URL:
   Wanneer de parameter de inhoud van de pagina veranderd of een heel ander soort pagina weergeeft.
  4. Laat Googlebot beslissen:
   Als geen van bovenstaande van toepassing.

Pro Tip

 • Kies voor "Geen URL's" als je voor "sorteert" hebt gekozen én als de parameter standaard niet aanwezig is. Als de parameter altijd aanwezig is kies je voor "Alleen URL's met waarde X";
 • Kies voor "Geen URL's" als je voor "beperkt" hebt gekozen (alleen als er geen belangrijke pagina's verloren gaan, bijvoorbeeld een pagina van een specifiek merk);
 • Kies voor "Elke URL" als je voor "specificeert" hebt gekozen;
 • Kies voor "Elke URL" als je voor "vervalt" hebt gekozen (tenzij de vertalingen automatisch gegenereerd zijn, want dit ziet de bot als duplicate content);
 • Kies voor "Elke URL" als je voor "pagineert" hebt gekozen;
 • Kies als je twijfelt altijd voor "Laat Googlebot beslissen".

Bronnen