Privacy Statement versie 1.1

Perfacilis verzamelt persoonlijke gegevens van haar bezoekers, gebruikers en opdrachtgevers. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we met deze (automatisch) verzamelde gegevens omgaan.

Roy Arisse is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG-nummer: FG002430).

1. Identiteit

 1. Perfacilis (hierna: "wij", "ons", "onze"), gevestigd te Zwanenveld 4522, 6538 WX Nijmegen, kvk-nummer: 52585719;
  1. Roy Arisse is aangesteld als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en is aangemeld bij de AP.
 2. Diensten:
  1. Alle websites van beheer (uitgezonderd de websites die beheerder in opdracht van anderen heeft ontwikkeld);
  2. Beheer- en monitoring modules (waar je voor moet inloggen, o.a. boekhouding, content management (cms), e-mailmarketing, consumer relationship management (crm), webshop en server monitoring);
  3. E-mailhosting, webhosting en online opslag.
 3. Relatie (hierna: "je", "jij", "jou", "jouw"):
  1. Bezoekers: Iedereen die onze website(s) of een website van onze diensten bezoekt;
  2. Gebruiker: Iedereen die zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of die een account heeft om in te loggen op een van de modules;
  3. Opdrachtgevers: iedereen die een overeenkomst of contract met ons heeft.

2. Doelen van gegevensverwerking

Welke gegevens wij verzamelen hangt af van de relatie die wij met elkaar hebben:

 BezoekerGebruikerOpdrachtgever
Naam 
Adres  
Woonplaats  
Land 
Telefoonnummer  
E-mailadres 
Wachtwoord  
Bedrijfsnaam  
Geslacht/Titel  
IP-adres
Geboortedatum  
Spreektaal

Deze gegevens verwerken wij met de volgende redenen:

I. Administratie en communicatie

Als we samen een overeenkomst hebben, gebruiken we jouw contactgegevens om je facturen te kunnen sturen of om telefonisch, via e-mail of via brieven-post contact met je op te kunnen nemen.

II. Wettelijke verplichtingen

We gebruiken jouw gegevens om aan onze belastingplicht te voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we gegevens aan de belastingdienst moeten doorgeven.

III. E-mailmarketing (nieuwsbrieven)

Wanneer je je hebt aangemeld voor een van onze nieuwsbrief, of als we samen een overeenkomst hebben kom je voor in onze e-mailmarketing lijsten en sturen we je af en toe een mail.

Wij gebruiken een eigen e-mailmarketing oplossing, welke geen gedragsgegevens verzamelt. Bij elke mail die je ontvangt is een uitschrijflink ingesloten.

Mocht je je definitief uit ons e-mailmarketing bestand willen uitschrijven dan kun je altijd contact met ons opnemen.

IV. Statistieken (Analytics)

We verzamelen jouw IP-adres en de User-agent (kenmerken van je browser en besturingssysteem) om er achter te komen waar onze bezoekers vandaan komen, welke taal ze spreken en van welke drager ze gebruik maken (of je bijvoorbeeld een PC of een mobieltje gebruikt). Daarnaast slaan we op welke pagina's je hebt bezocht, wanneer je dat deed en hoe lang je de pagina's hebt bekeken.

Dit doen we zodat we onze website(s) en diensten zo goed mogelijk bij onze bezoekers aan te kunnen laten sluiten.

Wij maken geen gebruik van online tracking, (re)targeting of geautomatiseerde besluitvorming (profiling) en delen geen persoonlijke gegevens met Social Media platforms.

V. Bijzondere gegevens

In sommige gevallen verzamelen we jouw geslacht of titel zodat we je op de juiste manier kunnen aanspreken.

Als je met ons een overeenkomst hebt bewaren we jouw geboortedatum, zodat we weten wanneer je jarig bent.

3. Jouw rechten

Jouw rechten zijn conform de AVG hieronder opgesomd:

I. Inzage

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens we van je hebben verzameld.

II. Rectificatie

Als je vindt dat de gegevens die we van jou hebben niet kloppen, dan passen we dit op jouw verzoek aan.

III. Recht op vergetelheid

Je mag ons vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Als je gebruiker of opdrachtgever bent kun je jouw account en alle bijbehorende gegevens gemakkelijk verwijderen in jouw account-instellingen.

IV. Beperken

Als je vindt dat we teveel van jouw gegevens verwerken zonder jouw toestemming, heb je het recht om het verzamelen te beperken. 

V. Bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw gegevens.

VI. Toestemming intrekken

Als je wil kun je te allen tijde de toestemming die je hebt gegeven terugtrekken. Bijvoorbeeld als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

VII. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als laatste kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat we niet handelen in volgens de privacywetgeving.

VIII. Recht op dataportabiliteit

Je mag ons vragen om een export van jouw persoonsgegevens te ontvangen. 

4. Duur van opslag 

De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zeker niet langer dan de duur zoals deze door de wet is bepaald.

I. Ongewenste e-mails

E-mails die door onze mailservers als ongewenst worden gemarkeerd (door spam- of virusfiltering) wordt 100 dagen in de quarantaine bewaard.

II. Back-ups

Van alle technische systemen en bedrijfsdata worden er dagelijks back-ups gemaakt. De back-ups worden maximaal 7 dagen bewaard. 

III. Bezoekersgegevens

Alle aan Google Analytics doorgegeven bezoekersgegevens worden na 26 maanden verwijderd. Bezoekersgegevens die door onze servers opgeslagen (via logging) worden, worden na 10 dagen verwijderd.

IV. Accountgegevens

Als je jouw account langer dan vijf jaar niet gebruikt, wordt deze inclusief alle bijbehorende gegevens en geschiedenis automatisch permanent verwijderd.

5. Het doorgeven van gegevens

Wij proberen alle persoonsgegevens zo veel mogelijk intern te houden, maar ontkomen er soms niet aan om sommige gegevens door te geven aan anderen.

I. Betaaldiensten

Wij maken gebruik van iDEAL op onze website. Wanneer je een betaling doet worden de naam en het rekeningnummer van jouw rekening doorgegeven aan onze betaalprovider, te weten ING Nederland B.V.

II. Ticketsysteem

Om vragen en werkzaamheden bij te houden maken we gebruik van een Ticket systeem. Zodra je een e-mail stuurt aan onze spport afdeling wordt jouw e-mailadres en de inhoud van jouw e-mail opgeslagen in het ticketsysteem JIRA van Atlassian.

III. E-mail en spamfilter

Wanneer je gebruik maakt van onze e-maildiensten (als e-mail op onze mailservers binnenkomt of via wordt verzonden), worden patronen in aan externe spamfiltering-services doorgegeven, Pyzor en Razor genaamd. De patronen die verstuurd worden zijn gehashed (zodanig versleuteld dat de originele tekst niet te achterhalen is).  

IV. Servers en data

Alle (persoons)gegevens, back-ups, data, online opslag, techniek en overige gegevens is opgeslagen in servers in Amsterdam. Hierbij is TransIP onze leverancier.

6. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

7. Overig

Voor vragen, productinformatie of informatie over de diensten, kunt u gebruik maken van de gegevens op onze contactpagina.