Wat is Spam?

De naam Spam is afkomstig van ingeblikt vlees. In een welbekende sketch van Monty Python wordt er in de menukaart zo vaak verwezen naar SPAM, dat de rest van het menu wegvalt. Dit is precies wat het effect van Spam-mail of Unsolicited Bulk Email (UBE) is op jouw mailbox: er komt zo veel ruis binnen dat je de mails die er toe doen bijna niet meer ziet.

Inmiddels is de variatie van spam enorm toegenomen en word het steeds lastiger om exact aan te duiden wanneer een e-mailbericht wel of niet onder Spam valt.

Hoe herken ik Spam?

Controleer of een ontvangen e-mail zich kwalificeert als spam a.d.h.v. de volgende vuistregels:

  1. E-mails die vragen om gegevens (personalia, bankgegevens, e.d.) zijn altijd spam. Houdt er rekening mee dat jouw bank best weleens een nieuwsbrief aan je kan sturen, maar dat jouw bank je nooit om gegevens via de e-mail zal vragen. E-mails van je bank over beveiligingsupdates, opnieuw inloggen, zijn altijd spam (om precies te zijn "phishing") - klik in deze e-mails nooit op links, ook niet om je uit te schrijven;
  2. E-mails die je een aanbod doen dat te mooi lijkt om waar te zijn (gewonnen lotto's, overleden onbekenden met veel geld, e.d.) zijn altijd spam. Ga nooit in op verzoeken om bedragen over te schrijven.
  3. E-mails die waarschuwen dat jouw website binnenkort niet meer in zoekmachines te zien zal zijn of die vragen om jouw domeinnaam te verlengen, zijn bijna altijd spam;
  4. Gezien afzenders verplicht zijn contactinformatie mede te delen, is het vaak een goede aanwijzing als e-mail geen duidelijke afzender of contactinformatie mededelen. Indien een e-mail wel contactinformatie bevat, ga dan na of dit een bestaand bedrijf betreft.
  5. Spelfouten of e-mails in andere talen zijn vaak een duidelijke indicatie dat het spam betreft. Datzelfde geldt voor e-mail met alleen maar plaatjes, sexueel getinte inhoud of farmaceutische aanbiedingen.
  6. E-mails die een leeg "aan" of "van" veld hebben, of die als "aan" heel veel ontvangers of de naam "undisclosed recipients" heeft staan, zijn meestal spam mails.
Bij twijfel kunt u ons altijd een mail sturen met de vraag een mail na te kijken, zorg dan dat de betreffende e-mail als bijlage is toegevoegd (op die manier blijven berichtkoppen bewaard en kan er beter onderzoek worden verricht).

Wat moet ik doen met spam?

Wanneer je gebruik maakt van het e-mail systeem van Perfacilis, verplaats alle "spam" dan naar de map "Ongewenste e-mail". Indien je e-mail gebruikt van een andere leverancier, verwijder deze e-mail dan meteen. Klik nooit op links in deze mails, gezien je daarmee vaak bevestiging afgeeft dat jouw e-mailadres actief en in gebruik is.

Klik dus nooit op uitschrijflinks, tenzij je zeker weet dat de afzender een bestaand bedrijf is. Indien je na het uitschrijven alsnog e-mails ontvangt, probeer dan (liefst telefonisch) contact op te nemen met de afzender en vraag hen waarom jouw uitschrijving niet wordt verwerkt.

Wat gebeurt er met spam?

Alle inkomende en uitgaande mails worden door de e-mail servers gecontroleerd op virussen en spam. Voor het filteren van spam wordt "Spamassassin" gebruikt, een filter systeem dat op basis van een groot aantal regels (721 om precies te zijn), gecontroleerd of e-mail als "spam" of als "ham" (geen spam) kan worden gezien. Samen met een zelflerend mechanisme ("autolearn") word zo veel mogelijk spam tegengehouden.

E-mails die ons systeem als spam markeert, worden automatisch naar de map "Ongewenste e-mail" verplaatst. Dat betekent dat e-mail nergens op ons systeem wordt tegengehouden en altijd in uw inbox of in uw map "Ongewenste e-mail" terug te vinden moet zijn (e-mails die virussen bevatten zijn hiervan uitgezonderd en worden niet bezorgd).

Mails die in je spam-map staan zullen automatisch na 30 dagen alsnog worden verwijderd (of eerder als je dat handmatig doet). Het zelflerende systeem controleert dagelijks welke e-mails in de map "ongewenste e-mail" staan en past op basis van deze mails haar database aan zodat toekomstige spam beter herkend kan worden. Daarom is ons advies om mails minimaal een paar dagen in deze map te laten staan. (let op: dit geldt alleen als je de e-maildienst van Perfacilis gebruikt, voor andere leveranciers gelden waarschijnlijk andere regels).